Pneumo Onkologie
www.pneumoonkologie.cz

Upozornění na novou TNM klasifikaci, kongres ČPFS a SPFS

Všem členům pneumoonkologické sekce:

Vážení kolegové,

v příloze Vám zasílám upozornění na novou aktuální TNM klasifikaci, která se týká plicních nádorů a maligního mezoteliomu. Tato klasifikace, jak vyplývá z přiložených dokumentů, již vešla v platnost a její používání je pro nás všechny, kteří se diagnostikou i terapií bronchogenního kracinomu věnujeme, závazné.

Zároveň využívám této příležitosti, abych Vás upozornil na blížící se kongres ČPFS a SPFS a požádal Vás, abyste zvážili svoji aktivní účast na této naší vrcholné vědeckovzdělávací akci.

Na našem posledním pracovním setkání v Darové jsme hovořili o získávání nových zájemců o účast a spolupráci v naší pneumoonkologické sekci, která je společnou sekcí ČPFS i ČOS. Prosím, abyste oslovili ve svém okolí kromě svých spolupracovníků ještě i kolegy dalších odborností, kteří se diagnostice a terapii nádorů plic, mezihrudí a pohrudnice zabývají, jako jsou: hrudní chirurgie, radioterapie, klinická onkologie, patologie, genetika a imunologie a abyste jim nabídli možnost přihlásit se do této naší sekce. Prosím, abyste přihlášky posílali na moji mailovou (pesek@fnplzen.cz) či poštoní adresu (prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc, přednosta TRN kl. FN, Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň).

Dovoluji si předložit Vám touto cestou dva návrhy:

Považoval bych za prospěšné průběžně zveřejňovat na našich www. stránkách kazuistická sdělení našich úspěšných pacientů. Většina nemocných přichází do našich ordinací s informacemi, že jim zbývají nanejvýš týdny či měsíce života plného utrpení. Tito nemocní potřebují vědět, že existují pozitivní vzory, pozitivní ikony. Kazuistiky by samozřejmě neobsahovaly konkrétní údaje, podle kterých by bylo lze prezentované pacienty identifikovat.

Dále bych pokládal za užitečné, abychom měli navzájem povědomost o klinických studiích, které na našich pracovištích probíhají. Ne snad konkrétní údaje o lécích a sponzorech, ale o možnostech léčby, kterou taková studie nabízí konkrétnímu pacientovi. Tak by bylo možné pro dané centrum zvýšit počet zařazovaných nových pacientů a pro centra, která tuto možnost samy nemají, možnost nabídnout pacientovi možnost další nestandardní léčby. Věřím, že by i tato forma spolupráce zvýšila důvěru k našim pneumoonkologickým centrům a vedla by i ke zlepšení naší vzájemné spolupráce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji Vám do Nového roku 2011 pevné zdraví, štěstí a úspěchy v odborném i osobním životě.

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
přednosta TRN kl. FN Plzeň

Příloha:
Upozornění na novou aktuální TNM klasifikaci

MS Word dokument Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů (doc, 307kB)

Aktuálně | Kontakt | Pro lékaře | Pro pacienty | Zásady cookies
Reklama MEDIMA.czPneumoOnkologie - PneumoOnkologie
Garantováno Pneumologickou sekcí ČPFS ČLS JEP