Pneumo Onkologie
www.pneumoonkologie.cz

Charakteristika pneumoonkologického centra FN Ostrava

Klinika TBC a respiračních nemocí je součástí KOC FN Ostrava a přestavuje jeho pneumonkologickou část. Na klinice pracuje v současné době celkem 7 lékařů, všichni s plnou kvalifikací v oboru pneumophtizeologie, přednosta kliniky je současně atestován i v oboru klinická onkologie. Jako klinika FN Ostrava disponujeme celým zázemím fakultní nemocnice a všemi specializačními obory. Z toho vyplývá komplexní přístup k diagnostice a léčbě nádorových onemocnění v oblasti hrudníku. Klinika disponuje všemi dostupnými diagnostickými postupy včetně kompletní funkční diagnostiky, bronchologie a intervenční bronchologie s možností laserterapie, aplikací stentů a dalších intervenčních zákroků, endosonografickým systémem EBUS a další technikou. Centralizované laboratoře a Ústav patologie provádí všechna požadovaná vyšetření a typizace nádorových chorob včetně vyšetřeních genetických. Vlastní stacionář pro chemoterapii Kliniky TRN je zásobován léčivy s centrálním ředěním cytostatik, ambulantní a lůžková část zajišťuje akutní, chronickou i dispenzární péči o onkologicky nemocné. Pneumoonkologická část KOC FN Ostrava poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči v pneumoonkologii i pneumologii, je podávána indikovaná léčba biologickými preparáty v rámci center. Klinika TRN FN Ostrava velmi úzce spolupracuje cestou multidisciplinárního týmu a pravidelnými konziliárním kontakty s Klinikou onkologickou. Tato je vybavena nejmodernější ozařovací (Cyber knife) a simulační technikou a komfortními prostorami pro pacienty. Intenzívní péče o onkologicky nemocné je zajištěna oborovými i meziborovými lůžky JIP a ARO FN Ostrava.

Další informace najdete na webových stránkách FN Ostrava.

Aktuálně | Kontakt | Pro lékaře | Pro pacienty | Zásady cookies
Reklama MEDIMA.czPneumoOnkologie - PneumoOnkologie
Garantováno Pneumologickou sekcí ČPFS ČLS JEP